ონლაინ ლექსიკონი

Back

Q

გამოთქმა: /kjuː/

ნათარგმნია Q სიტყვის განმარტება

Universal
 • {შემოკლ}
 • I batch size
 • (დეტალების) პარტიის ზომა

Universal
 • II quality
 • 1) კარგი ხარისხი
 • 2) ხარისხის ფაქტორი
 • იხილეთ acoustic Q, basic Q, capacitor Q, dielectric material Q, dielectric Q, external Q, inductor Q, internal Q, loaded Q, unloaded Q, working Q

Universal
 • III quantity
 • 1) რაოდენობა
 • 2) (ფიზიკური) სიდიდე

Universal
 • IV quenched
 • მოკალავებული

Universal
 • V quenching
 • 1) ჩაქრობა
 • 2) შესუსტება.

Universal
 • I noun;
 • plural Qs, Q's (kju:z)
 • 1) ინგლისური ანბანის მეჩვიდმეტე ასო;
 • იხილეთ Q and reverse Q
 • 2) რაიმე Q ასოს ფორმის
 • 3) {სალ} ("thank you" - "მადლობთ" ფრაზის შემოკლებული გამოთქმა)

Universal
 • II quarto
 • კვარტო (პოლიგრაფიული ზომა)

Universal
 • III question
 • შეკითხვა

Universal
 • IV quintal
 • კვინტალი (ზომის მეტრულ სისტემაში-100 კგ;
 • ინგლისში - 50,8კგ;
 • აშშ-ში - 45,36კგ)

Universal
 • V quart
 • კვარტა (თხევადი და ფხვიერი სხეულების მოცულობის ზომა: ინგლისში - 1,136;
 • აშშ-ში - 0,946 ლ თხევადებისათვის და 1,101 ლ ფხვიერი სხეულებისათვის).