ონლაინ ლექსიკონი

Back

requester


ნათარგმნია requester

Law
  • პირი, რომელმაც ითხოვა თხოვნის შესრულება, შუამდგომლობა, მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ან დაკითხვა