ონლაინ ლექსიკონი

Back

TRO


ნათარგმნია TRO

Law
  • სასამართლო ბრძანება რისამე დროებით აკრძალვაზე.