ონლაინ ლექსიკონი

Back

VA


ნათარგმნია VA სიტყვის განმარტება

Universal
 • {შემოკლ} voltampere
 • ვოლტ-ამპერი.

Universal
 • {შემოკლ}
 • I vidcoamplifier
 • ვიდეო გამაძლიერებელი

Universal
 • II voltammeter
 • ვოლტამპერმეტრი

Universal
 • III volt-ampere
 • ვოლტ-ამპერი.

Universal
 • {შემოკლ} value
 • 1) მნიშვნელობა;
 • სიდიდე
 • 2) შეფასება.