ონლაინ ლექსიკონი

Back

account

გამოთქმა: /əˈkaʊnt/

ზმნა

Universal
 • ჩათვლა, მიჩნევა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ანგარიში;
 • დათვლა;
 • ანგარიშსწორება;

Universal
 • to keep accounts - ანგარიშის წარმოება;
 • for account of - ვისიმე ან რისიმე ხარჯზე;
 • on account - ანგარიშში;
 • account current (შემოკლ - a/c) - მიმდინარე ანგარიში;
 • to square (to settle) accounts - ანგარიშის გასწორება;
 • to take account of - ანგარიშის გაწევა;
 • to give an account of something - ანგარიშის მიცემა, ჩაბარება;
 • to render an account of - დაწვრილებით აღწერა, ახსნა განმარტების მიცემა;
 • by all account - საერთო აზრით;
 • on account of - მიზეზით, გამო;
 • on no account - არავითარ შემთხვევაში;
 • to turn to account - გამოყენება;
 • of no account, of small account - უმნიშვნელო;
 • to make little account of - ყურადღების არ მიქცევა;

Universal
 • on one's own account - საკუთარი რისკით, ალალბედზე;
 • to call to account - პასუხისმგებლობისაკენ მოწოდება;
 • to take into account - მხედველობაში მიღება;

Universal
 • to account him a hero - მისი გმირად ჩათვლა.

Law
 • 1) ანგარიში, გამოთვლა;
 • 2) საკადრისი ფულის გადახა, გადაუხდელი ვალის მოთხოვნა;
 • 3) ანგარიში | ანგარიშის მიცემა;
 • ახსნა;
 • 4) სარჩელი ანგარიშგების მოთხოვნაზე;
 • 5) პასუხის გაცემა;
 • პასუხისგება ვინმესი. ( სადაზღვევო ფორმულა )

Marketing
 • 1) კლიენტი ა) სარეკლამო სააგენტოს დამკვეთი, რეკლამის დამკვეთი, ბ) დამკვეთი (ნებისმიერი), მყიდველი, კლიენტი;
 • 2) ანგარიში;
 • კრედიტი (ღიაა ანგარიშით) (როგორც წესი , იხსნება გამყიდველის მიერ მყიდველზე , რომელიც რეგულარულად აწარმოებს შესყიდვებს და პერიოდულად

სინონიმები