ონლაინ ლექსიკონი

Back

acquittance

გამოთქმა: /əˈkwɪt(ə)ns/

არსებითი სახელი

Universal
  • ვალის გადახდა, გასტუმრება;
  • ვალისგან გათავისუფლება, გადახდის ხელწერილი.

Economics
  • 1. გათავისუფლება (პასუხისგმებლობისაგან, ვალდებულებისაგან);
  • 2. ვალის დაფარვა;
  • 3. დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს დაფარვას.

Law
  • 1) გამართლება , უდანაშაულოდ აღიარება ( დანაშაულის ჩადენაში );
  • 2) განთავისუფლება ( მოვალეობისგან , ვალდებულებისგან );
  • 3) გადახდა , დაფარვა ( ვალისა );
  • 4) ხელწერილი ( კრედიტორის ხელწერილი ვალდებულებით მისაღებ აღსრულებაზე)

სინონიმები