ონლაინ ლექსიკონი

Back

press release


Law
  • შეტყობინება პრესისთვის, კომუნიკე.

Marketing
  • პრეს-რელიზი (სარეკლამო ცნობა ბეჭდვისათვის)

სინონიმები