ონლაინ ლექსიკონი

Back

administration

გამოთქმა: /ədmɪnɪˈstreɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • ადმინისტრაცია, საქმეთა მართველობა;
 • სამინისტრო;
 • მთავრობა;
 • მართლმსაჯულების შესრულება;
 • წამლის გამოყენება, დანიშვნა.

Economics
 • 1) მართვა (სახელმწიფო დონეზე), ადმინისტრაცია;
 • 2) სამინისტრო;
 • 3) მთავრობა (აშშ-ში);
 • 4) დახმარების გაწევა;
 • 5) მომარაგება;
 • 6) შესრულება.

Law
 • 1) მართვა , გაძღოლა ( საქმეებისა ), 2) ადმინისტრაცია;
 • ადმინისტრაციულო ორგანო;
 • 3) მთავრობა;
 • 4) მემკვიდრეობითი ქონების მართვა;
 • 5) გამოყენება ( უფელების ნორმების ) , გაგზავნა ( მართლმსაჯულების ), 6) გაგზავნა , აღსრულება ( თანამდებობრივი ფუნქციების ) (

სინონიმები