ონლაინ ლექსიკონი

Back

apprenticed


ნათარგმნია apprenticed სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • შეგირდად მიბარებული

Law
  • 1) სასწავლებლად გაგზავნის შესახებ შეთანხმებით განპირობებული;
  • 2) მოწაფედ მიცემა (გაგზავნა).

სინონიმები

ანტონიმები