ონლაინ ლექსიკონი

Back

indentured


ნათარგმნია indentured სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • 1. გაფორმებული კონტრაქტი.
  • 2. სასწავლებლად მიცემის შეთანხმება.
  • 3. შეთანხმებასთან დაკავშირებული.

Law
  • 1. ხელშეკრულებით უზრუნველყოფილი სასწავლებლად გადაცემა;
  • 2. ხელშეკრულებით უზრუნველყოფილი სერვიტუტი.

სინონიმები

ანტონიმები