ონლაინ ლექსიკონი

Back

indenture

გამოთქმა: /ɪnˈdɛntʃə/

ზედსართავი

Universal
  • წერილობითი ხელშეკრულება, კონტრაქტი.

Economics
  • კონტრაქტი

Law
  • 1) დოკუმენტი მოსახევი ნიმუშით;
  • დოკუმენტი, შედგენილი ორ ან მეტ ეგზემპლარად;
  • 2) ბეჭდით დამოწმებული ხელშეკრულება;
  • 3) ხელშეკრულება შეგირდად მიბარებაზე.

Marketing
  • 1) ბეჭდით დამოწმებული ხელშეკრულება;
  • კონტრაქტი;
  • 2) დოკუმენტი შედგენილი ორ (ან მეტ) ეგზემპლიარად;
  • ტერმინი დაკავშირებულია მოძველებულ პრაქტიკასთან როდესაც ერთ ფურცელზე ფორმდებოდა ორი ან მეტი შეთანხმების ეგზემპლიარი, რის შედეგაც ეგზემპლიარი იხეოდა შუაზე

სინონიმები