ონლაინ ლექსიკონი

Back

hold

გამოთქმა: /həʊld/

ზმნა

Universal
 • ხელის მოკიდება, ხელის მოვლება, თავის შეკავება, თავის შემაგრება;
 • გაძლება;
 • დატევა;
 • შეცვა;
 • მოთავსება;
 • ქონა, ფლობა;
 • ძალაში ყოფნა (კანონისა);
 • შეკავება, შეჩერება;
 • ჩათვლა;
 • მიჩნევა;
 • დამალვა, დაფარვა;
 • გაგონება, დაჯერება (რჩევისა);
 • ტყუილუბრალოდ ბევრი ლაპარაკი;
 • შეუპოვრობის გამოჩენა;
 • იმედის მიცემა;
 • გაძლება, ატანა;
 • თანამდებობაზე დატოვება;
 • მიდევნა;
 • მიყოლა;
 • ბიჯგის შედგმა;
 • შეჩერება, გაჩერება;
 • {ამერ} {სალ} ძალით გაჩერება და გაძარცვა;
 • მოწონება;

არსებითი სახელი

Universal
 • მიტაცება, დაპყრობა, ხელში ჩაგდება, აღება;
 • დაჭერა;
 • მფლობელობა, ფლობა;
 • ძალა, გავლენა;
 • ყური, სატაცი;
 • გაგება, დაჭერა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ტრიუმი.

Universal
 • to catch (to take) hold of something - ჩაჭიდება, დაპყრობა;
 • to leave hold of, to relinquish one's hold - ხელიდან გაშვება;
 • to get a form hold of - მტკიცედ დაპატრონება;

Universal
 • this rule will hold in all cases - ეს წესი ვრცელდება ყველა შემთხვევაზე;
 • to hold back - თავის შეკავება;
 • to hold by - მიდევნა;
 • to hold down - ჩახშობა;
 • to hold forth - წინადადების შემოტანა;
 • to hold in - თავის შეკავება;
 • to hold off - მანძილზე დაჭერა, ახლოს არ მიშვება;
 • to hold on - მაგრად ხელის ჩაჭიდება;
 • to hold out - ხელის გაწოდება;
 • to hold over - გადადება;
 • to hold to - დაყრდნობა;
 • to hold togerther - გაერთიანება;
 • to hold up - გამოფენა;
 • to hold with - დათანხმება;
 • hold hard! - შესდექ(ით)!.

ზმნა

Economics
 • დაკავება;
 • ფლობა, ქონა;
 • მოწყობა, გამართვა (ღონისძიების).

არსებითი სახელი

Law
 • დაჭერა, ფლობა;
 • აღიარება, გადაწყვეტა, გადაწყვეტილების გამოტანა ( სასამართლოზე);
 • დავალდებულება;
 • ჩატარება( შეკრების, კონფერენციის, არჩევნების და ა.შ.);
 • დაკავება ( თანამდებობის);
 • იქონიო ძალა;
 • ციხე, დაკავების ადგილი;
 • დაპატიმრება.

სინონიმები

ანტონიმები