ონლაინ ლექსიკონი

Back

keep

გამოთქმა: /kiːp/

არსებითი სახელი

Universal
 • შენახვა, რჩენა, გამოკვება;
 • მთავარი გოდოლი (ციხე-დარბაზში);
 • ციტადელი;

Universal
 • to earn one's kep - საზრდოს, სარჩოს შოვნა;
 • in good (low) keep - კარგ (ცუდ) მდგომარეობაში;
 • for keeps - {სალ} სამუდამოდ;

Universal
 • 2) verb (kept, kept)
 • ყოლა, ქონა (აქვს) (ფრინველებისა, პირუტყვისა და მისთანანი);
 • სიტყვის არ გატეხა;
 • დაპირების შესრულება;
 • შენახვა;
 • დაცვა, შენახვა (ჩვეულებისა, კანონისა);
 • გადახდა (დღესასწაულისა);
 • შენახვა, რჩენა (ოჯახისა);
 • ქონა (მაღაზიისა, დუქნისა);
 • წარმოება (დღიურისა და მისთანანი);
 • მართვა, გაძღოლა;
 • დაცვა;
 • დაკავება, გაჩერება;
 • შენახვა;
 • ყოფნა;
 • გაჩერება;
 • შენახვა, დამალვა (from);
 • ჩახშობა (აჯანყებისა, გრძნობისა);
 • გაკვეთილების შემდეგ დატოვება (მოსწავლისა);
 • ცეცხლისათვის შეკეთება;
 • თავის დაჭერა;
 • განგრძობა, გაგრძელება;
 • არ ჩარევა;
 • დაჯერება, კმარება;
 • მიდევნა (ჩვეულებისა);
 • არ ჩამორჩენა, მოსწრება;

Universal
 • you may kep this - ეს თქვენ (საჩუქარი);
 • to keep in mind - ხსოვნა (ახსოვს);
 • he keeps nothing from me - ის ჩემგან არაფერს არ მალავს;
 • we don't keep it (them) - ეს საქონელი არ გვაქვს;
 • I won't keep it (them) - დიდხანს არ გაგაჩერებთ;
 • to keep in doors - სახლში ჯდომა, სახლში ყოფნა;
 • to keep well up - წინ დგომა;
 • the meat will not keep long - ხორცი დიდხანს არ შეინახება;
 • he keeps talking - აგრძელებს საუბარს, ყოველთვის ლაპარაკობს;
 • to keep away - მორიდება, გაფრთხილება (ძაღლებს, ცეცხლს და მისთანანი), მოშორებით
 • to keep back - შეკავება, შეჩერება;
 • keep back! - შეჩერდი! შესდექ!, დამალვა, დაფარვა (ფაქტებისა და მისთანანი);
 • to keep down - დამორჩილება, დაქვემდებარება, დაბეჩავება;
 • to keep from - თავის შეკავება, დათმენა;
 • to keep somebody from (+Gerund - აზრობრივი ზმნისა) საშუალების არ მიცემა (რაიმეს გასაკეთებლად);
 • to keep in - შეკავება (გრძნობისა);
 • keep in! - არ გამოხვიდეთ!
 • to keep in with somebody - ვინმესთან კარგ ურთიერთობაში ყოფნა;
 • to keep off - მოშორებით დაჭერა, ახლოს არ მიშვება;
 • keep off! - უკან!;
 • to keep on (+Gerund - აზრობრივი ზმნისა);
 • to keep on reading - კითხვის გაგრძელება;
 • to keep out - არ დაშვება, არ შეშვება, ნებართვის არ მიცემა;
 • to keep to - მიყოლა, მიდევნა, არგადახვევა (თემისაგან და მისთანანი);
 • to keep together - ერთად დარჩენა;
 • to keep under - დამორჩილება, მორჩილებაში ყოლა;
 • to keep up - ფასების შენარჩუნება, არ დაკლება, თავის მხნედ დაჭერა;
 • to keep up to date - უკანასკნელი მონაცემებით შევსება;
 • to keep on at a person - {სალ} მუდმივად შეხურება, დატუქსვა.

Economics
 • 1) დაჭერა, შენახვა;
 • 2) დატოვება;
 • 3) იყო მფლობელი;
 • 4) უზრუნველყოფა, შენახვა;
 • 5) არ გაუშვა;
 • 6) შეინახო;
 • 7) შესრულება (კანონის)

Law
 • 1) ჭერა;
 • შენახვა;
 • ფლობა;
 • 2) შენახვა;
 • უზრუნველყოფა;
 • 3) შესრულება, დაცვა;
 • არდარღვევა;
 • 4) დამალვა, დაფარვა

სინონიმები

ანტონიმები