ონლაინ ლექსიკონი

Back

infract


ნათარგმნია infract სინონიმები

Economics
  • ნგრევა, დარღვევა (კანონი, კონსტიტუცია)

Law
  • დარღვევა (უფლების, კანონის, ხელშეკრულების, მოვალეობის)

სინონიმები