ონლაინ ლექსიკონი

Back

go

გამოთქმა: /gəʊ/

არსებითი სახელი

Universal
 • მოძრაობა, სვლა;
 • სიცოცხლის მიწურულში, სიცოცხლის დასასრულს;
 • სიმთვრალეში;
 • ენერგია, გულმოდგინეობა;
 • გამხნევება;
 • {სალ} მოდა;
 • {სალ} გარემოება, ვითარება, საქმის მოულოდნელი მობრუნება, შემოტრიალება;
 • წარმატება;
 • გამარჯვება, ბედი;
 • შეთანხმება, მორიგება, გარიგება;
 • ცდა;
 • პორცია ღვინისა, საჭმლისა;

Universal
 • verb (went, gone)
 • სვლა (მოდის), სიარული (დადის);
 • წასვლა, გასვლა;
 • წასვლა, მგზავრობა (მატარებლით, ტრამვაით, თვითმფრინავით);
 • წასვლა, გამგზავრება (გემისა, მატარებლისა);
 • გადაჭიმვა, გავრცელება, გაწოლა, მიდის (გზა);
 • ყოფნა;
 • მიმოქცევაში ყოფნა;
 • მოქმედება, მუშაობა (მანქანისა, მექანიზმისა, საათისა);
 • გულის ძგერა;
 • რეკვა (ზარისა);
 • მოწონება, მიღება (გემისა, პროექტისა);
 • უწყება (აუწყებს);
 • თქმა (ამბობს);
 • დაშლა, გაფანტვა;
 • კვდომა, დაღუპვა;
 • გაკოტრება (ბანკისა);
 • მიყიდვა (მიეყიდება);
 • დაკარგვა (გრძნობისა, სმენისა, მხედველობისა);
 • დასუსტება, დაუძლურება;
 • ჩამონგრევა, ჩამოტვრევა, ჩამოტეხა;
 • ჩატევა, დატევა, მოთავსება;
 • შენახვა;
 • მიდევნა, მიყოლა;
 • გადაცემა (ტელეგრაფით);
 • ხელის შეწყობა, ხელის გამართვა;
 • შესწავლა (ფაქტებისა და მისთანანი);
 • ხელმძღვანელობა (ხელმძღვანელობს);
 • ჩასვლა (მზისა, მთვარისა);
 • ჩაძირვა (გემისა);
 • დაღუპვა, გადაყლაპვა (საჭმლისა);
 • მიღება, მოწონება;
 • დამახსოვრება;
 • დაცხემა, დაკნინება;
 • ფასების დაცემა;
 • ჩადგომა (ქარისა, ქარიშხლისა);
 • უნივერსიტეტის დამთავრება (ინგლისში);
 • თავს დატყდომა;
 • გაკრიტიკება;
 • თავდასხმა;
 • ფასის ქონა;
 • ღრუბლებში დამალვა (მზისა, მთვარისა);
 • გატაცება (for);
 • ერთად მოქმედება (with);
 • ხელის მოკიდება, შედგომა;
 • ხშირად მონახულება;
 • ისტერიკის მოვლა;
 • გაშმაგება, გააფთრება;
 • გამოკვლევა, გამოძიება;
 • აფეთქება;
 • გასროლა (ქვემეხისა);
 • სროლა გაისმის;
 • საყვირის აგუგუნება;
 • წამოყრანტალება, წამოსროლა (სიტყვისა);
 • გაბრაზება, გაჯავრება;
 • გრძნობის დაკარგვა;
 • მოკვდომა;
 • დამშვიდება;
 • ჩასვლა, გავლა (კონცერტისა და მისთანანი);
 • გასაღება, გაყიდვა;
 • მოახლოება (ასაკისა, დროისა for);
 • ყბედობა, ლაყბობა, გაუჩერებლივ ლაქლაქი;
 • შეუპოვრობის გამოჩენა;
 • გამოსვლა;
 • მთავრობის შემადგენლობიდან გამოსვლა;
 • გაფიცვა, გაფიცვის გამოცხადება;
 • სალაშქროდ წასვლა;
 • გაქრობა, ჩაქრობა;
 • დამთავრება (თვისა, წლისა);
 • საშოვარზე წასვლა;
 • გადაჭრა, გადაკვეთა;
 • ხელახლა წაკიტხვა, ხელახლა გადათვლა, გადათვალიერება;
 • განმეორება;
 • გულდასმით შესწავლა;
 • აღემატება, ჯობნის;
 • ერთი პარტიიდან მეორეში გადასვლა;
 • სარწმუნოების გამოცვლა;
 • გადადება (კანონის პროექტისა);
 • {ქიმ} გადასვლა, გარდაქცევა;
 • შინაურულად სტუმრად მისვლა;
 • ყველას ყოფნა (ყოფნის);
 • განხილვა (საკითხისა, პრობლემისა);
 • გადატანა (ოპერაციისა);
 • როლის შედარება;
 • გაფლანგვა (ქონებისა);
 • რამდენჯერმე გამოცემა (წიგნისა);
 • მირება (კანონპროექტისა, წინადადებისა);
 • ბოლომდე მიყვანა (საქმისა და მისთანანი);
 • გამუდმბით მუშაობა
 • აფეთქება, გასკდომა;
 • {ამერ} გაკოტრება, გაღარიბება;
 • დისეტაცის დასაცავად მზადება;

Universal
 • who goes there? - ვინ მოდის? (გუშაგის შეძახება);
 • to go for a ride - სასეირნოდ წასვლა (ცხენით, ველოსიპედით, ავტოთი);
 • to go for a swim - საბანაოდ წასვლა, პლაჟზე წასვლა;
 • to go for a walk - სასეირნოდ წასვლა (ფეხით);
 • let me go! - გამიშვით!
 • to go shopping - საყიდლებზე წასვლა;
 • to go mushroming - სოკოებზე წასვლა;
 • to go hungry - მუდმივი შიმშილობა;
 • she is 7 months gone with shild - ის ორსულობის მეშვიდე თვეზეა;
 • to go hence - საიქიოს გამგზავრება;
 • she is gone - ის დაიღუპა, ის აღარ არის ცოცხალი;
 • to go west - {ჟარგ} ფეხების გაჭიმვა, გეხების გაფშეკა;
 • that book goes on the second shell - ეს წიგნი მეორე თაროზეა;
 • to go sick - ავად გახდომა;

Universal
 • {გრამ} კონსტრუქცია to be going+infinitive გადმოცემს ახლო მომავალს;
 • I am going to write - ვაპირებ დაწერას;

Universal
 • to go about - აქეთ-იქით სიარული, წინ და უკან სიარული, ხელის მიყოფა, შედგმა;
 • to go about one's business - ჩვეულებრივ საქმიანობას ეწევა, ხმები დადის, მიმოქცევაშია (ფული);
 • to go ahead - წინ სვლა (შეჯიბრებისას);
 • go ahead! - წინ!
 • to go along - წინ მიიწევს, თან ხლება;
 • go along with you! - ზღაპრებს ნუ ყვები!
 • to go at - მივარდნა, მიცვივნა;
 • ხელის მიყოფა, შედგომა;
 • to go away - წასვლა;
 • to go back - უკან დაბრუნება, უარის თქმა;
 • to go behind - გადასინჯვა (საფუძვლებისა, გადაწყვეტილებებისა);
 • to go between - შუამავალობა, შუაკაცობა;
 • to go beyond - გადამეტება, გადაჭარბება;
 • to go by - გავლა (დროისა);
 • to go down - ჩამოსვლა;
 • to go for - ჩათვლა, მიჩნევა;
 • to go in - შემოსვლა;
 • to go into - შესვლა;
 • to go off - წასვლა, გამგზავრება, გაქცევა;
 • to go on - განგრძობა, გაგრძელება;
 • to go over - გადასვლა (მეორე მხარეზე);
 • to go round - შემოვლა, დავლა;
 • to go through - დათვალიერება (ნივთებისა, ბაგაჟისა);
 • to go to, go to! - აბა! აი!, რას იზამ! (გამოხატავს მოწოდებას, პროტესტს, დაცინვას);
 • to go together - ერთმანეთისადმი მიდგომა, შეწყობა, შეხამება;
 • to go under - მზის ჩასვლა, ჩასვენება, ჩაძირვა, დახრჩობა, დაღუპვა, კვდომა, ვერ ატანა (ტანჯვისა);
 • to go up - ასვლა (მთაზე), გაზრდა (რიცხვისა), მომატება (ფასისა);
 • to go with - შესაბამისობა, შეფერება, შეთანხმება, ერთსულოვნად მოქედება;
 • it goes without saying - იგულისხმება, რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია;
 • it goes like this - მდგომარეობა ასეთია;
 • to go right through - ჯიქურ მოქმედება;
 • to go out of one's way - რაც შეუძლია ცდილობს.

Universal
 • on the go - მოძრაობაში;
 • all the go - (ძალიან) მოდაშია;
 • a pretty go! - კარგი საქმეა!
 • a mear go - {ხატ} ბეწვზე;
 • it's no go! -
 • {სალ} სრული ჩავარდნაა! არაფერი გამოდის!;
 • is it a go? - თანხმობაა?
 • to have a go at - ცდა, სინჯვა, რისკის გაწევა, ბედის ცდა.

Law
 • 1) მიმოქცევაში ყოფნა;
 • 2) წაკითხული;
 • 3) გავლა, იყო მიღებული;
 • 4) მიღება ( შემწეობა) ( დაკავებულზე) ( კონგრესში არჩევნებზე).

სინონიმები

ანტონიმები