ონლაინ ლექსიკონი

Back

bit

გამოთქმა: /bɪt/

ზმნა

Universal
 • აღ­ვი­რის, ლა­გა­მის ამო­დე­ბა;
 • {გა­დატ} ალაგ­მვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • პა­ტა­რა ნა­ჭე­რი, ნა­ტე­ხი;
 • კვინ­ტი;
 • ლიკ­მა;
 • წვრი­ლი ფუ­ლი, ხურ­და;

არსებითი სახელი

Universal
 • ლა­გა­მი;
 • აღ­ვი­რი;
 • პი­რი (და­ნი­სა, ხან­ჯლი­სა);
 • ბურ­თი;
 • ენა (გა­სა­ღე­ბი­სა);

Universal
 • იხილეთ bite.

Universal
 • baidty bit - გემ­რი­ე­ლი ლუკ­მა;
 • every bit as - ზუს­ტად, ზედ­მი­წევ­ნით;
 • a bit - ცო­ტათი, ოდ­ნავ, ცო­ტა­ო­დენ;
 • a bit of a fool, a coward - მო­სუ­ლე­ლოა, მო­ლაჩ­როა;
 • bit by bit - ცოტ-ცო­ტა­ო­ბით, თან­და­თან;
 • not a bit - სრუ­ლი­ად, სრუ­ლე­ბით;
 • three-penny - სამ­პე­ნი­ა­ნი;
 • short bit - {ამერ} ათ­ცენ­ტი­ა­ნი;
 • to do one's bit - მო­ვა­ლე­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბა, წვლი­ლის შე­ტა­ნა;
 • to give a bit of one's mind - გუ­ლახ­დი­ლად ლა­პა­რა­კი.

Universal
 • to draw bit - ცხე­ნის შე­კა­ვე­ბა;

Economics
 • წვრილი მონეტა

სინონიმები