ონლაინ ლექსიკონი

Back

number

გამოთქმა: /ˈnʌmbə/

ზმნა

Universal
 • ნომრის ქონა, დანომვრა;
 • ნომრით აღნიშვნა;
 • {სამხ} გათვლა (პირველ-მეორეზე);
 • ჩარიცხვა;
 • თვლა, დათვლა;

არსებითი სახელი

Universal
 • რიცხვი, რაოდენობა, ოდენობა;
 • ჯამი, ციფრი;
 • ნომერი;
 • გამოშვება, გამოცემა (გაზეთისა, ჟურნალისა);
 • {გადატ} ჩამორჩენილი ადამიანი;

მრავლობითი

Universal
 • დიდი რაოდენობა;
 • {გრამ} რიცხვითი სახელი;
 • {გრამ} რიცხვი;
 • {პოეტ} ზომა, რიტმი;
 • ტაეპი;

Universal
 • broken number - {მათ} წილადი;
 • even number - ლუწი რიცხვი;
 • odd number - კენტი რიცხვი;
 • prime number - მარტივი რიცხვი;
 • whole numbers - მთელი რიცხვი;
 • a number of - მთელი რიგი, ბევრი;
 • without number - ურიცხვი, უამრავი, უთვალავი;
 • serial number - რიგითი ნომერი;
 • to take the number of the car - მანქანის ნომრის ჩაწერა;
 • back number - ძველი ნომერი (გაზეთისა, ჟურნალისა);

Universal
 • in numnbers - დიდი რაოდენობით;
 • cardinal numbers - რაოდენობითი რიცხვითი სახელები;
 • ordinal numbers - რიგითი რიცხვითი სახელები;
 • his number goad up - {ჟარგ} ის თავდება, კვდება;
 • to lose the number of one's mess - {სამხ} {ჟარგ} მოკვდომა, მიცვალება;

Universal
 • to number off - ნომრების მიხედვით გაძახება.

Economics
 • 1. 1) რაოდენობა, 2) რიცხვი, 3) ციფრი, 4) ეგზემპლარი, 5) რიგითი ნომერი, 6) გამოცემის გამოშვება copyorder numberordinal numbernumeral;
 • 2. დანომრვა

Law
 • ნომერი.

სინონიმები