ონლაინ ლექსიკონი

Back

frame

გამოთქმა: /freɪm/

ზმნა

Universal
 • ჩარჩოში ჩასმა, ჩადგმა, მოთავსება;
 • მოჩარჩოება, ჩარჩოსებრ არშიის შემოვლება;
 • აშენება, აგება;
 • შექმნა;
 • შედგენა;
 • გამომუშავება;
 • {ამერ} {სალ} ტყუილუბრალოდ დაბრალება;
 • შეთხზვა, მოჩმახვა;
 • შეგუება;
 • წინადადების შედგენა, წარმოთქმა;
 • წარმოდგენა, წარმოსახვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ჩარჩო;
 • აგებულება, აღნაგობა;
 • წყობილება, წესწყობილება;
 • კარგი განწყობილება, გუნება;
 • სისტემა;
 • ჩონჩხი;
 • {ტექ} კარკასი, ჩონჩხედი;
 • ტანის, სნეულის აგებულება, კონსტიტუცია;
 • კვალსათბურის ჩარჩო;
 • {კინ} კადრი;
 • {ტექ} წამწე;

Universal
 • frame of life - ცხოვრების რაგვარობა, წესი;
 • frame of mind - აზრთა წყობილება;
 • to be out of frame - ცუდ გუნებაზე ყოფნა;

Economics
 • 1. 1) გეგმა, კადრი, 2) მონაცემთა ჯგუფი, 3) საკითხთა წრე, 4) საფუძველი frameworkgroundwork;
 • 2. გეგმის შემუშავება draw up a plan.

Law
 • 1) სტრუქტურა, სისტემა 2) შექმნა, წარმოშობა;
 • გამომუშავება;
 • შედგენა;
 • ჩამოყალიბება 3)ფაბრირება (საქმის, ბრალდების), ტყუილუბრალოდ დაბრალება ვინმესი, დამახინჯება (ფაქტების, საქმის, ბრალდების) ვინმესი.

Marketing
 • 1. გამოსაფენი სტენდი;
 • 2. კადრი.

სინონიმები

ანტონიმები