ონლაინ ლექსიკონი

Back

form

გამოთქმა: /fɔːm/

ზმნა

Universal
 • ჩამოყალიბება, ფორმის მიცემა, შექმნა, შედგენა, ფორმირება;
 • ქცევა, გარდაქცევა, გარდაქმნა;
 • განვითარება, წვრთნა, გავარჯიშება;
 • {სამხ} დაწყობა, მწყობრში ჩადგომა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ფორმა, სახე;
 • ტანადობა, მოყვანილობა;
 • ფორმალობა;
 • ცერემონია;
 • წესრიგი;
 • გვარი, სახეობა;
 • კლასი (სკოლაში);
 • ბლანკი, ნიმუში;
 • {გრამ} კონსტრუქცია;
 • სკამი, მერხი;

Universal
 • the first form - უმცროსი კლასი;

Economics
 • 1. 1) ფორმა, 2) სახე, იერი, 3) ნიმუში, 4) ბლანკი, 5) ანკეტა, 6) ფორმულარი profile;
 • 2. 1) შედგენა, 2) დაარსება, დაწესება, შექმნა, 3) ჩამოყალიბება.

Law
 • 1) ფორმა | ფორმირება;
 • შედგენა;
 • 2) ნიმუშის შედგენა;
 • პროფორმა;
 • ბლანკი;
 • ფორმალობა;
 • ანკეტა;
 • 3) დაფუძნება , ჩამოყალიბება , დაარსება;
 • 4) დადება ( ხელშეკრულების )

სინონიმები

ანტონიმები