ონლაინ ლექსიკონი

Back

cast

გამოთქმა: /kɑːst/

არსებითი სახელი

Universal
 • გადაგდება, გადასროლა, გადატყორცნა, დაგდება;
 • სროლა, ტყორცნა, ყრა;
 • ნახტომი;
 • ნიშანი (კამათელზე);
 • რისკი;

Universal
 • to put (to set, to stake) on a cast - რისკზე წასვლა;
 • {თეატ} სპექტაკლის მონაწილენი, როლების განაწილება;
 • ნირი (ხასიათისა);
 • ტიპი;
 • სახის გამომტყველება;
 • დათვლა, გამოთვლა, შეჯამება;
 • გამოანგარიშება;
 • ელფერი;
 • მობრუნება, მოტრიალება;

Universal
 • a cast in the eye - ოდნავ ელმობა, სიელმე;

Universal
 • ადგილი (ურემზე, ფორანზე);
 • ყალიბი;

Universal
 • 2) verb (cast, cast)
 • გადაგდება, გადასროლა, გადატყორცნა, დაყრა, დაგდება;
 • გამოცვლა (კანისა, ტყავისა);
 • რქის გამოცვლა;
 • კბილების ცვენა;
 • ფოთლების ცვივნა;
 • გამოთვლა, გამოანგარიშება (to cast up);
 • როლების განაწილება;
 • საარჩევნო ბიულეტენის ჩაგდება;
 • {ტექ} ჩამოსხმა, დაყალიბება, გამოყვანა;

Universal
 • to cast about - მოფიქრება, აწონ-დაწონა;
 • სასაუბრო თემის გამონახვა;

Universal
 • to cast aside - უკუგდება, უარყოფა (to cast away);
 • to be cast away - გემის საღუპვა;
 • to cast back - წინანდელი მდგომარეობისადმი დაბრუნება;
 • to cast down - გადარდიანება;
 • თვალების დახრა;
 • ჩამოგდება;
 • to cast off - გადაგდება, გადასროლა;
 • სამუშაოს დამთავრება;
 • ბორკილების დამსხვრევა;

Universal
 • {საზღ} ბაგირის დამაგრება;
 • კანჯოთი გასვლა;

Universal
 • to cast out - ამონათხევი (საჭმლისა);
 • გამოგდება;
 • to cast up - უცბად ახედვა;
 • გამოთვლა, გამოანგარიშება.

Economics
 • 1.1) წარმოებული პროდუქტის რაოდენობა;
 • გამოშვება (პროდუქციის), 2) გამოანგარიშება, გამოთვლა;
 • 2. 1) დაგდება, ჩამოყრა, 2) ღვრა, დაქცევა, 3) გამოანგარიშება, გამოთვლა, შეჯამება, 4) შეჯამება.

Law
 • 1) მისჯა;
 • 2) მიწოდება ( ხმის კენჭისყრის დროს).

სინონიმები