ონლაინ ლექსიკონი

Back

mould


ნათარგმნია mould სინონიმები

ზმნა

Universal
 • გაფხვიერება, მიწის დაყრა;

ზმნა

Universal
 • დაყალიბება, გამოყვანა;
 • ფორმაში ჩამოსხმა;
 • შაბლონის, თარგის მიხედვით შექმნა, კეთება (on, upon);
 • ხასიათის ფორმირება;
 • გარდაქცევა, გარდაქმნა.

ზმნა

Universal
 • დაობება.

არსებითი სახელი

Universal
 • ნიადაგი;
 • გაფხვიერებული მიწა;
 • {პოეტ} ნეშტი, გვამი, მტვერი;

არსებითი სახელი

Universal
 • (სასხმელი) ფორმა;
 • თარგი, შაბლონი;
 • ყალიბი, კალაპოტი (პუდინგისა და მისთანანი);
 • ჩამოსხმა, სხმული;
 • ხასიათის თავისებური იერი;

არსებითი სახელი

Universal
 • ობი;

Universal
 • man of mould - უბრალო მოკვდავი;

Universal
 • to mould up - მიწის შემოყრა.

Universal
 • cast in the same mould - ერთნაირი, ერთგვარი, თანაბარი, მსგავსი, ისეთივე;
 • cast in a different mould - არამსგავსი, სავსებით განსხვავებული;

სინონიმები