ონლაინ ლექსიკონი

Back

turn

გამოთქმა: /təːn/

ზმნა

Universal
 • ბრუნვა, ტრიალი;
 • მობრუნება, მიბრუნება, მოტრიალება;
 • მიმართვა, ყურადღების მიქცევა;
 • შეცვლა;
 • გამოცვლა;
 • გადათარგმნა, თარგმნა (სხვა ენაზე);
 • გადაკეთება, გარდაქმნა;
 • გაფუჭება, წახდენა;
 • ამჟავება;
 • ქცევა, გარდაქცევა, გარდაქმნა;
 • გადაბრუნება, ცუდ პირზე შეკერვა;
 • ზიზღის გამოწვევა;
 • სახარატო ჩარხზე გაჩარხვა;
 • გადახვევა;
 • გადაგდება, გათავისუფლება;
 • სინათლის მოკლება;
 • ჩახშობა;
 • უკუგდება;
 • დაწოლა (დასაძინებლად);
 • გაზის სინათლის გამორთვა;
 • განთავისუფლება;
 • გაკეთება, კეთების მოთავება, მორჩომა;
 • სინათლის, გაზის ჩართვა;
 • დამოკიდებულება (დამოკიდებულია);
 • მტრულად მოპყრობა, თავდასხმა;
 • გამორთვა, ჩაქრობა (სინათლისა);
 • გამოგდება;
 • გამოშვება (ნაკეთისა);
 • დამთავრება, დასრულება;
 • {სალ} ლოგინიდან ადგომა;
 • გადაბრუნება, გადატრიალება;
 • მოფიქრება, მოსაზრება;
 • აწონ-დაწონა;
 • მიმართვა;
 • მოყვანა, მიყვანა;
 • რწმენის, შეხედულების გამოცვლა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ბრუნი;
 • მობრუნება, მოტრიალება;
 • ცვლილება, ცვლა, გამოცვლა;
 • გამოსწორება, გამოკეთება;
 • რიგი, ჯერი;
 • სამსახური;
 • საქციელი;
 • გასეირნება, მგზავრობა;
 • სტილი;
 • მანერა;
 • ხასიათი;
 • ჭკუის პატრონი;
 • {სალ} ნერვული შერყევა;
 • მეტყველების კონსტრუქცია;
 • შესაძლებლობა;
 • მარჯვე შემთხვევა;

Universal
 • a turn of the wheel - ბორბლის ბრუნი;
 • to take a bad turn - სხვანაირად შებრუნება;
 • a turn to the left - მარცხნივ მიბრუნება;
 • a every turn - ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, ყველგან;
 • to take turn for the better - უკეთესობისაკენ შეცვლა;
 • by turns, in turn, turn and turn about - რიგრიგობით;
 • out of turn - რიგს გარეშე;
 • to take turn - მონაცვლეობა, შენაცვლება, მორიგება;
 • to do somebody a good turn - კარგი სამსახურის გაწევა;
 • to do somebody an ill turn - ზიანის მიყენება, დათვური სამსახურის გაწევა;
 • to go for a turn, to take a turn - გასეირნება, გავლა-გამოვლა;
 • to give a turn - ძლიერ აღელვება, შეშინება;
 • to serve a turn - გამოდგომა (ვარგა, ვარგისია);
 • to a turn - ზუსტად, ზედმიწევნით, სწორედ ის, რაც საჭიროა;
 • one good turn deserves another - {ანდ} სიკეთე საპასუხო სიკეთეს იმსახურებს = როგორც დამიტაშდები, ისე დაგითამაშდები;

Universal
 • to turn pale - გაფითრება, ფერის წასვლა;
 • to turn about - მობრუნება, შემოტრიალება (ირგვლივ);
 • to turn adrift - მიტოვება, ბედის ანაბარა დატოვება;
 • to turn again - დაბრუნება;
 • to turn against - წინააღმდეგობის გაწევა, ამხედრება;
 • to turn aside - განზე გაყვანა, არიდება, თავიდან აცილება;
 • to turn away - პირის შებრუნება;
 • to turn back - გაგდება, უკან დაბრუნება;
 • to turn down - გადაკეცვა, გადმოკეცვა;
 • to turn in - გზად შევლა;
 • to turn into - ქცევა, გადაქცევა, გარდაქმნა;
 • to turn off - წყლის ონკანის დაკეტვა;
 • to turn on - ონკანის გახსნა, წყლის მოშვება;
 • to turn out - გადაბრუნება;
 • to turn over - გადაცემა;
 • to turn round - მიბრუნება, მობრუნება;
 • to turn to - შედგომა, ხელის მიყოფა;
 • to turn up - მაღლა აწევა, მოულოდნელად გამოჩენა.

სინონიმები