ონლაინ ლექსიკონი

Back

pull

გამოთქმა: /pʊl/

ზმნა

Universal
 • თრევა, წევა, ზიდვა;
 • მოწევა, ამოძრავება, ამოგლეჯა;
 • მიზიდვა;
 • ზარის დარეკა;
 • ნიჩბის მოსმა, ხოფვა, ნავის წაყვანა;
 • სახის მანჭვა, გრიმასების გაკეთება;
 • ცხენის გაჩერება (სადავის მოწევით);
 • პაპიროსის მოკიდება, მოქაჩვა;
 • {სპორტ} ბურთის გაგზავნა (მარცნივ - კრიკეტში, გლოფში);
 • მოკიდება, მოქაჩვა (პაპიროსისა, სიგარისა);
 • ამოღება (ბოთლიდან);
 • საქციელის წახდენა, თავგზის აბნევა, შეფიქრიანება;
 • ღონის მიხდა, დაუძლურება, დასუსტება;
 • ხარჯების შემცირება;
 • გახდა (ფეხსაცმლისა, ტანისამოსისა);
 • გახდა (ფეხსაცმლისა, ტანისამოსისა);
 • დაშორება, წასვლა, გაცლა;
 • ფრთების დაგლეჯა;
 • კბილის ამოძრობა;
 • სადგურიდან წასვლა (მატარებლისა);
 • გადათრევა, გადაჩოჩება;
 • დაძლევა, გადალახვა;
 • თავის შეკავება;
 • წინსწრება (შეჯიბრებისას);
 • ამოღება, ამოგლეჯა;

არსებითი სახელი

Universal
 • წევა, წევის ძალა;
 • ყლუპი, ყლაპი;
 • ზარის სახელური;
 • ნიჩბის მოსმა;
 • {სალ} პროტექცია;
 • უპირატესობა;

Universal
 • a dead pull - ამაო, ფუჭი ძალვა;
 • to give a pull at - მოწევა;
 • to take a pull at - გადაყლაპვა;
 • to go for a short pull - ცოტა ხნით ნავით გასეირნება;
 • to have the pull of - უპირატესობის ქონა;

Universal
 • to pull somebody by the ear - ყურების აგლეჯა;
 • to pull about - უხეშად მოპყრობა;
 • to pull at - განძრევა;
 • to pull down - სახლის დაშლა, დანგრევა;
 • to pull in - შეყენება, უცბად შეჩერება (ცხენისა);
 • to pull off - მოგება (პარიზისა, შეჯიბრებისა);
 • to pull off the road - გზიდან გადმოხვევა;
 • to pull out - ამოთხრა (მცენარისა);
 • to pull over - თავიდან ჩაცმა;
 • to pull through - თავის გართმევა (ავადმყოფობისათვის, სიძნელეებისათვის);
 • to pull together - შეწყობილად მუშაობა;
 • to pull oneself together - ძალღონის მოკრება;
 • to pull up - გაჩერება, შეჩერება (ცხენისა, ეტლისა).

Economics
 • 1) დაძაბულობა, 2) პროტექცია, გავლენა, 3) უპირატესობა.

სინონიმები

ანტონიმები