ონლაინ ლექსიკონი

Back

reject


ზმნა

Universal
  • იქით, განზე გადაგდება, დაწუნება, წუნის დადება;
  • უარის თქმა, უარყოფა;
  • ამოტყორცნა;
  • ამონთხევა.

ზედსართავი

Universal
  • სამხედრო სამსახურისათვის უვარგისი;
  • ჩამოფასებული საქონელი.

Economics
  • 1. 1) უარყოფა, უკუგდება, დაწუნება, 2) უარის თქმა, 3) გადაგდება, მოცილება, 4) ჩაგდება;
  • 2. 1) წუნი, წუნიანი ნაწარმი, 2) გამოუსადეგარი მუშა.

Law
  • უარყოფა, გადახვევა, გადახრა, უარის თქმა.

სინონიმები

ანტონიმები