ონლაინ ლექსიკონი

Back

stand

გამოთქმა: /stand/

არსებითი სახელი

Universal
 • გაჩერება;
 • ადგილი, ალაგი, პოზიცია;
 • დაყრდნობა;
 • ტაქსის გაჩერება;
 • ქვესადგამი, საყრდენი;
 • დგარი, თაროედი, ეტაჟერი;
 • კიოსკი, კარავი;
 • წინააღმდეგობა, წინაღობა;
 • ვისამე დაცვა (for);
 • ტრიბუნა, მაყურებელთა ადგილები (grand, stand);
 • ყანა, მოუმკელი პური;

Universal
 • to be at a stand - ჩიხში ყოფნა;
 • to put somebody at a stand - ჩიხში მომწყვდევა, საგონებელში, გასაჭირში ჩაგდება;
 • to come to a stand - გაჩერება, შეჩერება;
 • to bring to a stand - გაჩერება, შეჩერება;
 • to take one's stand - ადგილის დაკავება, განლაგება, დამკვიდრება, დაფუძნება (on);
 • to make a stand - წინააღმდეგობის გაწევა (against);

Universal
 • 2) verb (stood, stood)
 • დგომა;
 • გაჩერება, შეჩერება;
 • განლაგება, მოთავსება;
 • დაკავება, დაჭერა;
 • დადგმა, შედგმა, ჩადგმა;
 • მიყუდება, მიყრდნობა (against) ატანა (სიცივისა, გაჭირვებისა);
 • გადატანა, გადმოტანა (მანერებისა, ხუმრობისა);
 • ძალაში ყოფნა (ხელშეკრულებისა);
 • საქმის ვითარება (როგორაა საქმე);
 • კანდიდატად ყოფნა (თანამდებობაზე);
 • გამასპინძლება, ხარკის გაწევა;
 • ერთგულად დარჩენა (ხელშეკრულებისადმი, პირობისადმი);
 • მაყურებლად, მოწმედ ყოფნა;
 • აღნიშვნა (ნიშნავს);
 • სიმბოლიურად გამოხატვა;
 • მონაწილეობის მიღება;
 • {საზღ} ნავსადგურში შესვლა;
 • ზღვაში გასვლა;
 • წვრილმანამდე დაცვა;
 • პატივისცემის მოთხოვნა (უფლებისადმი, ღირსებისადმი);
 • {საზღ} პირვანდელ კურსს გაყოლა;
 • შეუპოვრობის გამოჩენა;
 • ზღვაში გასვლა;

Universal
 • to stand idle - გაჩერება, მუშაობის შეჩერება (ქარხნისა, ფაბრიკისა);
 • stand and deliver! - ხელები მაღლა!;
 • how matters stand- როგორაა საქმეებიარ გახუნება (ფერისა);
 • to stand convicted (comdemned) - მსჯავრის დადება, სასჯელის მისჯა;
 • to stand against - წინააღმდეგობა, წინააღმდეგობის გაწევა;
 • to stand spoof - შორიახლოს დადგომა, არ ჩარევა (რაიმეში);
 • to stand apart - გვერდზე, შორიახლოს დადგომა;
 • to stand aside - განზე გადგომა;
 • to stand back - უკან დადგომა, უკან დახევა;
 • to stand behind - ჩამორჩენა;
 • to stand between - შუამავლობა, შუაკაცობა;
 • to stand by - ხელის მოკიდება;
 • to stand for - მხარის დაჭერა;
 • to stand in - დაჯდომა (უჯდება);
 • to stand off - მანძილზე გაჩერება;
 • ღირს;
 • to stand on - დამოკიდებულება (დამოკიდებულია);
 • to stand out - გამორჩევა, გამოყოფა, მკაფიოდ გამოჩენა (against);
 • to stand over - გადადება (სხდომისა, განხილვისა);
 • to stand up - დგომა, ადგომა, დაცვა, გამოქომაგება (for);
 • to stand upon - დაჟინებით მოთხოვნა (for);
 • to stands to reason - სავსებით ნათელია;
 • to stand out lose - დამარცხებაზე წასვლა;
 • to stand to win - მოგების ყველა შანსის ქონა.

Economics
 • 1. 1) კიოსკი, დახლი, ფარდული, 2) სტენდი, ტრიბუნა;
 • 2. 1) დადგომა, 2) რაიმე მდგომარეობაში დარჩენა, 3) ძალაში დარჩენა, 4) ატანა, გადატანა.

Law
 • 1) ჩვენების მიცემის ადგილი;
 • 2) სტატუსის ქონა;
 • 3) ძალის ქონა;
 • ძალის შენარჩუნება;
 • 4) წარდგენა სასამართლოს წინაშე;
 • 5) გამოსვლა რაიმე სახით ( ბრალდებულზე)ვინმეს ( სულიერად ავადმყოფი) ან

Marketing
 • 1) დახლი, განყოფილება (გამოიყენება მაღაზიის განყოფილებების სახელწოდებებში სავაჭრო დარბაზის ფარგლებში;
 • გააჩნია სანახავად ხელმისაწვდომი ვიტრინა, სადაც გამოიფინება ამ განყოფილების საქონელი);
 • 2) ჯიხური, ფარდული (მდებარეობს შენობის გარეთ, როგორც ცალკე მოვაჭრე

სინონიმები

ანტონიმები