ონლაინ ლექსიკონი

Back

lie

გამოთქმა: /lʌɪ/

ზმნა

Universal
  • ტყუილი, ტყუილის თქმა;
  • მაცდუნებელი გარეგნობის ქონა.
  • წოლა;
  • განსვენება (საფლავში);
  • განლაგება (ქალაქისა და მისთანანი);
  • მდებარეობა, ყოფნა (არის, იმყოფება);
  • დამალვა;
  • შეცვა (შეიცავს, შედგება).

ფრაზალური ზმნა

Universal
  • to lie low - გაშხლართულად წოლა;
  • as far as in me lies - რამდენადაც შემიძლია, რაც ძალი და ღონე მაქვს;
  • it lies with you (to do, to decide) - თქვენი ნებაა (გაკეთება, გადაწყვეტა);
  • to lie back - უკან გადაწოლა (საზურგეზე);
  • to lie by - გამოუყენებლად დატოვება;
  • to take it lying down - მორჩილებით მიღება;
  • to lie in - სამშობიაროდ წოლა, {სამხ} საფარში წოლა;
  • to lie over - გადადება, ვადის გაგრძელება;
  • to lie up - ლოგინში წოლა, ოთახიდან არ გამოსვლა (ავადმყოფობის გამო), განზე გადგომა, დოკში დგომა (გემისა);
  • to lie on the bed one has made - {ანდ} რასაც დასთეს იმას მოიმკი;
  • to lie to one's work - მუშაობას მიძალება, ბეჯითობა, გულმოდგინება.

არსებითი სახელი

Universal
  • სიცრუე, ტყუილი, მოტყუება;
  • განლაგება, მდებარეობა, ადგილმდებარეობა;
  • მიმართულება, გეზი;

არსებითი სახელი

Economics
  • წოლა;
  • იყო.

ზმნა

Law
  • ტყუილი/ ტყუილის თქმა;
  • წოლა (მოვალეობის, რისკის და ა.შ. შესახებ);
  • მიკუთვნება (სარჩელის წარდგენის, აპელაციის შეტანის, კონტროლის განხორციელების და ა.შ. უფლების შესახებ) (სამართლებრივი ნორმის შესახებ) (ქონების გადაცემის გარეშე - უფლებების, არამატერ
  • კანონიერად მიჩნევა;
  • დასვენება;
  • to tell a lie - ტყუილი, ტყუილის თქმა;
  • it is a simple lie - ეს ტყუილია;
  • give somebody the lie - ვისიმეს სიცრუის მხილება;
  • to gibe the lie to something - უარყოფა, უკუგდება;
  • white lie - უწყინარი ტყუილი;
  • the lie of the land - ადგილის ბუნება, {გადატ} მდგომარეობა (საქმისა).

სინონიმები

ანტონიმები