ონლაინ ლექსიკონი

Back

lie

გამოთქმა: /lʌɪ/

ზმნა

Universal
 • ტყუილი, ტყუილის თქმა;
 • მაცდუნებელი გარეგნობის ქონა.
 • წოლა;
 • განსვენება (საფლავში);
 • განლაგება (ქალაქისა და მისთანანი);
 • მდებარეობა, ყოფნა (არის, იმყოფება);
 • დამალვა;
 • შეცვა (შეიცავს, შედგება).

ფრაზალური ზმნა

Universal
 • to lie low - გაშხლართულად წოლა;
 • as far as in me lies - რამდენადაც შემიძლია, რაც ძალი და ღონე მაქვს;
 • it lies with you (to do, to decide) - თქვენი ნებაა (გაკეთება, გადაწყვეტა);
 • to lie back - უკან გადაწოლა (საზურგეზე);
 • to lie by - გამოუყენებლად დატოვება;
 • to take it lying down - მორჩილებით მიღება;
 • to lie in - სამშობიაროდ წოლა, {სამხ} საფარში წოლა;
 • to lie over - გადადება, ვადის გაგრძელება;
 • to lie up - ლოგინში წოლა, ოთახიდან არ გამოსვლა (ავადმყოფობის გამო), განზე გადგომა, დოკში დგომა (გემისა);
 • to lie on the bed one has made - {ანდ} რასაც დასთეს იმას მოიმკი;
 • to lie to one's work - მუშაობას მიძალება, ბეჯითობა, გულმოდგინება.

არსებითი სახელი

Universal
 • სიცრუე, ტყუილი, მოტყუება;
 • განლაგება, მდებარეობა, ადგილმდებარეობა;
 • მიმართულება, გეზი;

არსებითი სახელი

Economics
 • წოლა;
 • იყო.

ზმნა

Law
 • ტყუილი/ ტყუილის თქმა;
 • წოლა (მოვალეობის, რისკის და ა.შ. შესახებ);
 • მიკუთვნება (სარჩელის წარდგენის, აპელაციის შეტანის, კონტროლის განხორციელების და ა.შ. უფლების შესახებ) (სამართლებრივი ნორმის შესახებ) (ქონების გადაცემის გარეშე - უფლებების, არამატერ
 • კანონიერად მიჩნევა;
 • დასვენება;
 • to tell a lie - ტყუილი, ტყუილის თქმა;
 • it is a simple lie - ეს ტყუილია;
 • give somebody the lie - ვისიმეს სიცრუის მხილება;
 • to gibe the lie to something - უარყოფა, უკუგდება;
 • white lie - უწყინარი ტყუილი;
 • the lie of the land - ადგილის ბუნება, {გადატ} მდგომარეობა (საქმისა).

სინონიმები

ანტონიმები