ონლაინ ლექსიკონი

Back

prevarication


ნათარგმნია prevarication სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • 1. ტანამდებობის ბოროტად გამოყენება.
  • 2. ჭეშმარიტებისგან გადახრა.
  • 3. ორაზროვნება.

Economics
  • 1) სამსახურეობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, სამსახურეობრივი შეცდომა, 2) ადვოკატის გარიგება მოწინააღმდეგე მხარესთან

Law
  • 1. სამსახურის ბოროტად გამოყენება;
  • სამსახურეობრივი გადაცდომა;
  • 2. ადვოკატის გარიგება მოწინააღმდეგე მხარესთან;
  • პირთა გარიგება, რომლებმაც წარადგინეს საბრალდებო განცხადებები.

სინონიმები

ანტონიმები