ონლაინ ლექსიკონი

Back

claim

გამოთქმა: /kleɪm/

ზმნა

Universal
 • მოთხოვნა;
 • პრეტენზიის ქონა, პრეტენზიის განცხადება;
 • მტკიცება;
 • {იურ} სარჩელის აღძვრა.

არსებითი სახელი

Universal
 • მოთხოვნა, საჭიროება;
 • მოთხოვნილება;

Universal
 • to put one's claims - მოთხოვნების წაყენება;

Universal
 • {იურ} სარჩელი, პრეტენზია;

Universal
 • to lay claim to - უფლებებს წარმოდგენა;
 • to prosecute a claim for damages - სარჩელის აღძვრა ზარალის ასანაზღაურებლად;

Universal
 • დამტკიცება, განმტკიცება;
 • {ტექ} წიაღისეულის დასამუშავებელი უბანი;
 • განცხადება უბნის გამოსაყოფად;

Economics
 • 1.1) მოთხოვნა, 2) პრეტენზია, სარჩელი, 3) განცხადება, დამტკიცება, 4) მიწის ნაკვეთი, გამოყოფილი მინერალური რესურსების დასამუშავებლად, 5) განაცხადი ნაკვეთის გამოყოფაზე;
 • 2.1) მოთხოვნა, 2) პრეტენზიის წაყენება, 3) მტკიცება, განცხადება.

Law
 • 1) მოთხოვნა;
 • მოთხოვნის უფლება;
 • პრეტენზია;
 • უფლების განცხადება;
 • ეკლამაცია;
 • სარჩელი;
 • 2) დამტკიცება, განაცხადი, მითითება, საბაბი.

სინონიმები

ანტონიმები