ონლაინ ლექსიკონი

Back

margin call


Economics
  • განაცხადი დამატებითი ფონდების შეტანაზე, გამოწვეული ფასების არასასურველი შეცვლით

სინონიმები