ონლაინ ლექსიკონი

Back

call

გამოთქმა: /kɔːl/

ზმნა

Universal
 • დაძახება, ხმობა;
 • დარქმევა;
 • მოწვევა;
 • ტახმობა, გამოძახება;
 • მოკითხვა (for);
 • სანახავად, სტუმრად მოსვლა;
 • მოწოდება;
 • გასაჩივრება (on);
 • გაღვიძება, გამოღვიძება;
 • შერაცხვა, ჩათვლა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ყვირილი, კივილი;
 • წამოძახილი;
 • შეძახება;
 • ძახილი, ხმობა, მოწოდება;

Universal
 • {შემოკლ} computer aided language learning
 • ენის კომპიუტერული სწავლება;
 • ენის შესწავლა კომპიუტერის დახმარებით.

Universal
 • a call for help - დახმარების ყვირილი;
 • withen call - მახლობლად, ახლო-მახლო;
 • the call of the cuckoo - გუგულის ძახილი;
 • the call of the nigthingale - ბულბულის გალობა;

Universal
 • სასამართლოში გამოძახება;
 • სიგნალი, ნიშანი;
 • სტვენა;
 • ტელეფონით გამოძახება;

Universal
 • fong-distance call - საქალაქთაშორისო ტელეფონური საუბარი;

Universal
 • ვიზიტი, დაბაზობა;

Universal
 • to pay a call - სადარბაზოდ მისვლა;

Universal
 • გემის შემოსვლა ნავსადგურში;
 • ფულის გადახდის მოთხოვნა;
 • საჭიროება, აუცილებლობა;

Universal
 • there's no call to worry - შეწუხების საფუძველი არ არსებობს;

Universal
 • to call away - გამოწვევა;
 • to call back - უკან გამოძახება, უკან წაღება (სიტყვისა);
 • to call down - ყვირილი, დაყვირება (უმცროსის მიმართ);

Universal
 • მოწოდება;
 • საყვედური (უსაყვედურებს);
 • გინება, ლანძღვა;
 • წოდება (უწოდებს);

Universal
 • to call for - მოთხოვნა, გათვალისწინება;

Universal
 • შეკვეთა;

Universal
 • to be called for - მოთხოვნამდე, მოკითხვამდე (წერილი);
 • to call forth - ამხედრება, აგულიანება;
 • to call in - გამოძახება (ექიმისა);
 • ვალის დაბრუნების მოთხოვნა;
 • ფულის ამოღება მიმოქცევიდან;
 • to call off - გადადება (კრებისა);
 • to be called off - გადადება;
 • ელჩის გაწვევა;
 • ყურადღების გადატანა;
 • to call out - ყვირილი, დაყვირება, წამოყვირება;
 • დუელში გაწვევა;
 • ჯარში გაწვევა;
 • to call over - სიით გამოძახება;
 • გაძახება;
 • to call up - ჯარში გაწვევა;
 • ტელეფონით გამოძახება;
 • შესრულება;
 • მეხსიერებაში აღდგენა;
 • ზევით გამოძახება.

Economics
 • 1. 1) მოთხოვნა, 2)აუცილებლობა;
 • 2.1) გაწვევა, მოწვევა, 2) მოთხოვნა, 3) გათვალისწინება, 4) ბრუნვიდან ამოღება(ფულის ერთეულები), 5) ბრუნვაში ჩაშვება, 6) გაუქმება, 7) გამოწვევა.

Law
 • 1) გამოძახება;
 • გაწვევა;
 • 2) ვიზიტი, მონახულება;
 • 3) მოთხოვნა , გადახდის მოთხოვნა;
 • 4) შეთანხმება წინასწარი პრემიით, ოფციონი;
 • 5) ბარისტერის წოდების მითვისება;
 • 6) გამიჯნული;
 • 7) განცხადება;
 • . გახმაურება, გამოცხადება, გამოქვეყნება.

სინონიმები

ანტონიმები