ონლაინ ლექსიკონი

Back

offer

გამოთქმა: /ˈɒfə/

ზმნა

Universal
 • წინადადების შემოტანა, წამოყენება, შეთავაზება;
 • ცდა, სინჯვა;
 • გაწევა (წინააღმდეგობისა);
 • მიცემა (შესაძლებლობისა, შემთხვევისა);
 • მსხვერპლის გარება.

არსებითი სახელი

Universal
 • მიწოდება;

Universal
 • on offer - იყიდება, გასაყიდად მიღებულია;

Economics
 • 1. 1) შეთავაზება, 2) ოფერტა (ოფიციალური შეთავაზება მოწყობილობის და სხვა შეკვეთების განთავსების საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილეობისთვის;
 • ფორმალური შეთავაზება გარკვეული პირისთვის გაფორმდეს გარიგება სრული პირობების მითითებით) 3) შეკვეთა, 4) ფასის შეთავაზება.

Law
 • შეთავაზება;
 • ოფერტა/ შეთავაზება

Marketing
 • 1.) შემოთავაზება (კომერციული) წინადადება (მიმართული ერთი ან რამდენიმე კონკრეტული პირისადმი ძირითადი საკონტრაქტო პირობებით (მაგ: იყიდო ან გაყიდო გარკვეული საქონელი გარკვეულ ფასად) რომელიც საკმაოდ გარკვევით გამოხატავს პირის მიზნებს;
 • 2) ფასის წინადადება;
 • 3)

სინონიმები