ონლაინ ლექსიკონი

Back

separate


ზმნა

Universal
 • გამოყოფა, მოცილება, ჩამოშორება;
 • განშორება;
 • გაყრა (ცოლქმრისა);
 • ერთმანეთს დაცილება;
 • დაშლა (ნაწილებად);
 • დახარისხება.

ზედსართავი

Universal
 • ცალკე, ცალკული;
 • ცალ-ცალკე, განცალკევებული, სეპარატული;

Economics
 • 1. 1) ცალკეული, 2) განსაკუთრებული, სპეციალური, 3) განცალკევებული;
 • 2. 1) გამოყოფა, 2) გაყოფა, 3) გამოკლება, 4) განშორება.

Law
 • 1) გამოყოფა;
 • გაყოფა/ ცალკე;
 • განცალკევებული;
 • სეპარატური;
 • 2) განშორება (მეუღლეების შესახებ);
 • 3) გათავისუფლება (სამხედრო სამსახურიდან).

სინონიმები

ანტონიმები