ონლაინ ლექსიკონი

Back

reprint


არსებითი სახელი

Universal
  • ახალი გამოცემა, ხელახლა გამოცემა;
  • გადაბეჭდვა;
  • ცალკე ამონაბეჭდი (სტატიისა და მისთანანი);
  • verb ახალი გამოცემის გამოშვება;
  • ხელახლა გამოცემა;
  • გადაბეჭდვა, გადმობეჭდვა.

Marketing
  • 1) ხელახალი გამოცემა;
  • სტერეოტიპული გამოცემა, დამატებითი ტირაჟი;
  • 2) აღწარმოება ა) რეკლამის აღწარმოება მისი პუბლიკაციის შემდეგ;
  • ხელმეორე ამონაბეჭდებს გამოიყენებენ ასევე როგორც წინასწარი რეკლამის მხარდასაჭერად ან მისი დემოსტრაციისთვის გაყიდვის ადგილას) ბ)(ს

სინონიმები