ონლაინ ლექსიკონი

Back

life

გამოთქმა: /lʌɪf/

Universal
 • noun (plural lives)
 • სიცოცხლე;
 • ცხოვრება;
 • ცხოვრების რაგვარობა;
 • ცხოვრების აღწერა, თავგადასავალი, ბოიგრაფია;
 • სიცოცხლე, სიცხოველე, გამხნევება, აღფრთოვანება;
 • ბუნება;
 • ნატურა;
 • ნატურალური სიდიდე;
 • ხანგრძლივობა, დღეგრძელობა, მანქანის მუშაობის ვადა;

Universal
 • for life - სამუდამოდ;
 • to see life - ცხოვრების გაგება, საზოგადოებაში გამოსვლა;
 • to bring (to come) to life - გონს მოსვლა (გულის წასვლის შემდეგ);
 • to lay down one's file - სიცოცხლის განწირვა;
 • to loose one's life - დაღუპვა;
 • to take somebody's life - ვინმეს მოკვლა;
 • to take one's own life - თავის მოკვლა, თვითმკვლელობის ჩადენა;
 • upon (`pon) my life! - ჩემმა მზემ! მე არ მოგიკვდე! to pawn one's life - თავის დადება, თავის მოჭრა;
 • regular life - წესიერი ცხოვრება;
 • stirring life - ენერგიული ცხოვრება, შესაქცევრობა;
 • full of life - სიცოცხლით სავსე;
 • to be the life (life and soul) of the party - საზოგადოების სული და გულია;
 • to put life into one's work - მონდომებით მუშაობა;
 • to the life - ზუსტად;
 • as large as life - ნატურალური სიდიდის;
 • still life - {მხატვრ} ნატურმორტი;
 • I cannot for the life of me - მომკალი და არ შემიძლია;
 • to lead a cut and a dog life - {ხატ} ძაღლსა და კატასავით ცხოვრება;
 • while there is life there is hope - {ანდ} სანამდე სიცოცხლეა, იმედიც არის.

Economics
 • 1) ცხოვრება, 2) ცხოვრების სახე, 3) ყოფაცხოვრება, 4) ვადა, 5) სტაჟი.

Law
 • 1) ცხოვრება;
 • 2) მოქმედების ვადა;
 • 3) სამუდამო პატიმრობა.

სინონიმები