ონლაინ ლექსიკონი

Back

dishonor


ნათარგმნია dishonor სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • 1) შერცხვენა, შეურაცყოფის მიყენება, დამცირება
  • 2) გაუპატიურება
  • 3) სახელგატეხილობა
  • 4) სახელის გატეხა

სინონიმები

ანტონიმები