ონლაინ ლექსიკონი

Back

promote

გამოთქმა: /prəˈməʊt/

ზმნა

Universal
 • ამაღლება, დაწინაურება (სამსახურში);
 • ჩინის მინიჭება, მიცემა;
 • დახმარება, შველა, ხელის შეწყობა, ხელის გამართვა;
 • შემდგომ კლასში გადაყვანა;
 • {ჭადრ} წინ წაწევა (პიკისა);
 • {ქიმ} დაჩქარება (რეაქციისა).

Economics
 • 1) წახალისება, მხარდაჭერა, ხელშეწყობა, 2) დაწესება, 3) ვინმეს წოდების ამაღლება, თანამდებობრივად დაწინაურება, 4) რომელიმე საქონლის გაყიდვის ხელშეწყობა, 5) გაყიდვისთვსი ხელსაყრელი პირობების შექმნა.

Law
 • 1) დაწესება, დაფუძნება ( კომპანიის, სააქციო საზოგადოების);
 • 2) დაწინაურება;
 • 3) დახმარება, ხელის შეწყობა.

Marketing
 • წინ წაწევა, დაწინაურება, რეკლამის შექმნა

სინონიმები

ანტონიმები