ონლაინ ლექსიკონი

Back

obstruct

გამოთქმა: /əbˈstrʌkt/

ზმნა

Universal
  • გზის გადაღობვა, გადაჭრა, შეკვრა;
  • მოძრაობისათვის ხელის შეშლა;
  • ხელის შეშლა;
  • ობსტრუქციის მოხდენა, მოწყობა.

Economics
  • 1) გადაკეტვა, 2) გადაღობვა, 3) დაბრკოლების შექმნა, გართულება, 4) ობსტრუქციის მოწყობა.

Law
  • წინააღმდეგობის გაწევა, ხელის შეშლა, შეფერხება

სინონიმები

ანტონიმები