ონლაინ ლექსიკონი

Back

breach

გამოთქმა: /briːtʃ/

ზმნა

Universal
 • ჩა­ტე­ხა, ჩამ­ტვრე­ვა, გა­მონ­გრე­ვა, გარ­თვე­ვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • დარ­ღვე­ვა (წე­სი­სა);

Universal
 • breach of faith - ღა­ლა­ტი;
 • breach of justice - უსა­მარ­თლო­ბა;
 • breach of privilege - პარ­ლა­მენ­ტის უფ­ლე­ბის დარ­ღვე­ვა;

Universal
 • შეწ­ყვე­ტა (ურ­თი­ერ­თო­ბი­სა);
 • ჩამ­ტვრე­ვა, გარ­ღვე­ვა, გა­მონ­გრე­ვა;
 • ინ­ტერ­ვა­ლი, შუ­ა­ლე­დი;

Universal
 • to stand in the breach - მთა­ვა­რი დარ­ტყმის თა­ვის თავ­ზე მი­ღე­ბა;

Economics
 • 1) დარღვევა;
 • 2) გარღვევა.

Law
 • 1. დარღვევა (სამართლის, კანონის, შეთანხმების, მოვალეობის და ა.შ) 2. სასარჩელო განცხადების ნაწილი, რომელიც ავლენს მოპასუხის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობას;
 • 3. გაწყვეტა (ურთიერთობის) (ხელშეკრულების).

სინონიმები