ონლაინ ლექსიკონი

Back

bind

გამოთქმა: /bʌɪnd/

Universal
 • verb (bound, bound)
 • შეკ­ვრა, გა­თოკ­ვა;
 • შეკ­ვრა, შეხ­ვე­ვა;
 • მიბ­მა;
 • და­მაგ­რე­ბა, და­ვა­ლე­ბა, და­კის­რე­ბა;
 • გა­მო­ნას­კვა, გა­მოკ­ვრა;
 • და­ვა­ლე­ბა, და­კის­რე­ბა;
 • და­მაგ­რე­ბა, გა­მაგ­რე­ბა (ბე­ტო­ნით);
 • წიგ­ნის აკინ­ძვა;

Universal
 • to bind onself - და­ვა­ლე­ბა (და­ი­ვა­ლებს), და­კის­რე­ბა (იკის­რებს);
 • to be bound - იძუ­ლე­ბა (იძუ­ლე­ბუ­ლია);
 • bound to - წინ გა­მარ­ჯვე­ბა­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი;
 • to bind up - ჭრი­ლო­ბის შეხ­ვე­ვა, მთლი­ა­ნი ყდის გა­კე­თე­ბა.

Economics
 • 1) ვალდებულების დაკისრება (კანონის მიერ და ა.შ.);
 • 2) დაკავშირება (ხელშეკრულებით და ა.შ.), გამყარება;
 • 3) დადასტურება (გარიგების).

Law
 • 1) დაკავშირება, დავალდებულება, ვალდებულების შექმნა;
 • 2) შეზღუდვა, შეჩერება ( მოქმედების, ქცევის).

სინონიმები

ანტონიმები