ონლაინ ლექსიკონი

Back

get

გამოთქმა: /gɛt/

Universal
 • verb (got, got {ამერ} p p gotten)
 • მიღება, შოვნა;
 • მიტანა, მოტანა, მიზიდვა, მიყვანა;
 • მიღწევა, გატანა;
 • ყიდვა, შეძენა;
 • ავადმყოფობის შეყრა, დამართება;
 • მიღწევა, მისვლა;
 • გადასვლა, გასვლა (მდინარეზე, ხიდზე - across);
 • მიზანში მოხვედრა;
 • გადაძრომა (ღობეზე);
 • აზრის მიხვედრა;
 • საგონებელში ჩაგდება, შეფიქრიანება;
 • გადავლა;
 • სიარულის დაწყება (ავადმყოფობის შემდეგ);
 • წარმატებების მიღწევა;
 • მეგობრულად ცხოვრება, შეგუება;
 • რეკვით გაგონება;
 • გაგება;
 • {სალ} მოსყიდვა;
 • {სალ} გამასხარავება;
 • გამგზავრება;
 • {ამერ} {ავტ} ადგილიდან დაძვრა;
 • {ავ} აფრენა;
 • to get down - ჩამოსვლა;
 • გადაყლაპვა, ჩაყლაპვა;
 • ჩამორება (თაროდან);
 • სწავლას ჩაჯდომა;
 • არჩევნებზე გავლა (კანდიდატურისა);
 • ვალის დაბრუნება, მოსავლის, თივის აღება;
 • დარტყმა;
 • გაქცევა;
 • თავის დაღწევა (სასჯელისაგან);
 • ჩაცმა, მოახლოება (დროისა);
 • წარმატების მიღწევა;
 • შეგუება;
 • (with);
 • მოხუცება, დაბერება;
 • ამოღება;
 • გამხელა (საიდუმლოებისა);
 • თქმევინება, გაგება;
 • მიტოვება (ჩვეულებისა);
 • სამაგიეროს გადახდა;
 • გამოცდის ჩაბარება;
 • კანონპროექტის გატარება;
 • ანგარიშის გასწორება;
 • ეტლში ჩაჯდომა, ცხენზე დაჯდომა;
 • ორგანიზება, მოწყობა;
 • განხორციელება;
 • პიესის დადგმა;
 • წიგნის გაფორმება;
 • გრიმის გაკეთება;
 • გაძლიერება (ქარისა, ხანძრისა);

Universal
 • to get a living - თავისი სარჩენი ფულის გამომუშავება;
 • to get somebody home - სახლში წაყვანა;
 • to get one's own way - თავისის გატანა;
 • get him to go - წასვლაზე დარწმუნება;
 • to get the measles - წითელას დამართება;
 • to get home- სახლში მისვლა;
 • I've got a pencil - ფანქარი მაქვს;
 • you've got to do it - ეს უნდა გააკეთო;
 • I've got to pass the examination - გამოცდა უნდა ჩააბარო;
 • to get to know - გაგება, გაცნობა;
 • I got a coat made - პალტო შეუკვეტე;
 • it is getting dark - ღამდება, ბნელდება;
 • to get done - სამაგიეროს გადახდა;
 • to get about - გავრცელება (ხმებისა);
 • to get abroad - იხილეთ to get about;
 • get across - {სალ} ცნობიერებამდე მიყვანა;
 • to get ahead - გასწრება (სწავლაში, წარმატებაში);
 • to get along - ცხოვრება;
 • get along with you! - {სალ} გაეთრიე!
 • to get at - მიღწევა;
 • დარეკვა (ტელეფონისა);
 • to get away - გაქცევა, მოცოცხვა;
 • get away with you! - {ხუმრ} სისულელეებს ნუ როშავ!
 • to get away with something - წარმატების მიღწევა, წარმატების ქონა;
 • to get to something away - მოცილება, გადაყენება;
 • to get back - დაბრუნება;
 • ზარალის, დანაკარგის ანაზღაურება;
 • to get by - ახლოს ჩავლა;
 • to get in - ჩაძრომა, შესვლა;
 • to get into - ჩაცმა, გაჭირვებით ჩაცმა;
 • to get off - ჩამოსვლა (ცხენიდან, ტრამვაიდან);
 • to get on - შეჯდომა (ცხენზე);
 • to get on well (ill) - კარგად (ცუდად) ცხოვრება;
 • she is getting on nicely - ის უკეთ არის;
 • to get out - გამოძრომა, გამოსვლა;
 • to get over - გადალახვა (სიძნელეებისა);
 • გამოჯანმრთელება;
 • to get round - მოტყუება, მოხერხებაში ჯობნა;
 • to get through - დაძლევა, მორევა;
 • to get to - ხელის მიყოფა;
 • to get together - გამზადება, მოწყობა;
 • to get under - ჩაქრობა (ხანძრისა);
 • to get up - ადგომა, ფეხზე დადგომა, წამოდგომა;
 • to get by heart - ზედაპირად დასწავლა, დაზეპირება;
 • to get into one's head - თავში ავარდნა (სპირტიანი სასმელებისა);
 • დაჩემება, ახირება, დაჟინება;
 • to get one's own back on somebody - ჯავრის ამოყრა, შურისძიება;
 • to get off with a whole skin - {ხატ} თავის დაძვრენა.

Economics
 • 1) მიღება, 2) ამოღება, მოპოვება, 3) გამომუშავება.

სინონიმები

ანტონიმები