ონლაინ ლექსიკონი

Back

fail

გამოთქმა: /feɪl/

ზმნა

Universal
 • მარცხის განცდა, ვერ მოხერხება;
 • დაკლება, არყოფნა;
 • დასუსტება, დაძაბუნება, ძალღონის გამოლევა;
 • იმედის გაცრუება;
 • გამოცდაზე ჩაჭრა;
 • გაკოტრება;
 • დავიწყება, არ შესრულება;

Universal
 • he tried to learn to sing, but he failed - სცადა სიმღერის სწავლა, მაგრამ მარცხი განიცადა;
 • he failed to appear - არ გამოცხადდა, არ გამოჩენილა;
 • don't fail to let me know - არ დაგავიწყდეთ შემატყობინოთ;
 • the sick man's heart was failling - ავადმყოფს გული დაუსუსტდა;
 • without fail - აუცილებლად, უსათუოდ, უთუოდ, უეჭველად.

Law
 • 1) არ შეასრულო, არ გააკეთო;
 • 2) შემხვედრ დაკმაყოფილებაზე), 3) გახდე გადახდისუუნარო;
 • გაკოტრდე;
 • 4) იყო სასამართლოს მიერ უარყოფილი ( სასარჩელო მოთხოვნაზე)

სინონიმები

ანტონიმები

 • bring home the bacon
 • bring off
 • carry off
 • come through
 • deliver the goods
 • make it
 • manage
 • negociate
 • pass
 • pull off
 • succeed
 • win