ონლაინ ლექსიკონი

Back

drop

გამოთქმა: /drɒp/

ზმნა

Universal
 • წვეთება, ჩაწვეთება, წვეთ-წვეთად დენა;
 • ცრემლის დაღვრა;
 • ხელიდან გავარდნა, ძირს დაგდება, დაყრა, ცვივნა;
 • დაკარგვა;
 • სიტყვის დაცდენა;
 • სიტყვის გადაკვრა;
 • წერილის ყუთში ჩაგდება;
 • თვითმფრინავიდან ჩამოგდება;
 • ოჯახის მიტოვება;
 • ვეულების მიტოვება;
 • დაშვება;
 • დაცემა;
 • ჩამოვარდნა;
 • დაკლება;
 • მიზიდვა;
 • დატოვება;
 • გადმოსხმა;
 • ხმის დაკლება;
 • თვალების დახრა;
 • {ამერ} დათხოვნა;
 • მიყრა, დაყრა;
 • კვდომა;
 • ჩამოცვენა (ფოთლებისა);
 • შემცირება;

არსებითი სახელი

Universal
 • წვეთი;

მრავლობითი

Universal
 • წვეთები;
 • ყლუპი, ყლაპი;
 • შაქრის ყინული, შაქარყინული;
 • მოულოდნელი დაცემა (ფასებისა, ტემპერატურისა);
 • დაკლება;

Universal
 • drop by drop, by drops-წვეთობით, წვეთ-წვეთობით;
 • in drops-ძალიან ნელა, თითო წვეთი;

Universal
 • to take a drop too much-ზედმეტის გადაკვრა, დალევა;
 • a drop to bucket, a drop in the ocean-წვეთი ზღვაში;
 • to have a drop in one's eye-გადაკრულში ყოფნა;

Universal
 • drop it!-თავი დაანებეთ! მიატოვეთ!
 • to drop across-{სალ} შემთხვევით შეხვედრა, წაწყდომა;
 • to drop away-დაშლა, წასვლა-წამოსვლა;
 • to drop behind-ჩამორჩენა;
 • to drop in შემოვლა, შემოსვლა, გზად გავლა (to drop into);
 • to drop off-დაშლა, წასვლა-წამოსვლა;
 • to drop out-ამოვარდნა, გაქრობა;
 • გამოტოვება;
 • to drop through-ჩაშლა (გეგმისა);
 • to drop from sight-თვალთახედვის არედან დაკარგვა, გაქრობა;
 • to drop from the clouds (from the skies)-{ხატ} თითქოს ზეციდან ჩამოფრინდაო, თითქოს ზეციდან ჩამოვარდაო.

Economics
 • 1. ვარდნა, დაცემა;
 • 2.1) დაცემა, დაწევა, 2) ვარდნა.

Law
 • 1) შეწყვეტა;
 • გადაყრა;
 • 2)გათავისუფლება, გარიცხვა, დათხოვნა.

სინონიმები