ონლაინ ლექსიკონი

Back

fall

გამოთქმა: /fɔːl/

არსებითი სახელი

Universal
 • დაცემა, დავარდნა, ჩამოვარდნა, ჩამოცვივნა;
 • დაკლება;
 • {გადატ} დაკნინება, დაქვეითება;
 • დანარცხება, დახეთქება, ბრაგვანის გადენა;
 • ნალექები;
 • შემოდგომა (fall of th leaf);

მრავლობითი

Universal
 • ჩანჩქერი;
 • გადახრა, დახრილობა;
 • ფერდობი, ფერდო, გვერდობი;

Universal
 • to have a fall - დავარდნა, დაცემა, ჩამოვარდნა;
 • to have a bad fall - უხერხულად დაცემა, დავარდნა;
 • a heavy fall of rain - კოკისპირული წვიმა, თავსხმა;

Universal
 • 3) verb (fell, fallen)
 • დაცემა, დავარდნა;
 • მიწყნარება;
 • წილად ხვდომა, რგება;
 • მოჭრა (ხისა);
 • გაქრობა, გაუჩინარება;
 • მოვარდნა, ჩამოშორება;
 • დაჭკნობა, ჩამოხმობა;
 • {ამერ} მარცხის განცდა;
 • ჩამონგრევა;
 • გასვლა (ვადისა);
 • შემთხვევით შეხვედრა (with);
 • დათანხმება, შეთანხმება;
 • საჭმელს მივარდნა;
 • წაჩხუბება;
 • მოხდომა;
 • {სამხ} მწყობრიდან გამოსვლა;

Universal
 • to fall one's lot - წილად ხვდომა;
 • to fall asleep - დაძინება, ჩამოძინება;
 • to fall sick - ავად გახდომა;
 • to fall into a rage - განრისხება, გაჯავრება;
 • to fall into error - შეცდომა (შეცდება), მოტყუება (მოტყუვდება);
 • to fall into take - ლაპარაკის გაბმა;
 • to fall in love - შეყვარება;
 • to fall across - შემთხვევით შეხვედრა;
 • to fall among - შემთხვევით მოხვდომა, უეცრად მოხვედრა;
 • to fall apart - დაშლა;
 • to fall away - დატოვება, მიტოვება;
 • to fall back - უკან დახევა;
 • to fall behind - ჩამოვარდნა, უკან დარჩენა;
 • to fall down - დავარდნა, პირქვე დამხობა;
 • ro fall for - გატაცება;
 • to fall in - დამთხვევა;
 • to fall on - თავდასხმა, ბრძოლაში ჩაბმა;
 • to fall out - ჩამოვარდნა, დაცვივნა;
 • fall out! - თავისუფლად!
 • to fall out of - ჩვევაზე ხელის აღება, ჩვევის მოშლა;
 • to fall over - {ამერ} წაბორძიკება, წაფორხილება, ფეხის წამოკვრა;
 • გატაცება, მოხიბვლა;
 • to fall over esch other - ჩხუბი (ჩხუბობს, ეჩხუბება), მეტოქეობა;
 • to fall through - მარცხის განცდა, გადატანა;
 • to fall upon - თავდასხმა, დაცემა;

Universal
 • to fall on one's feet - ბედად, ბედზე გადარჩენა, მოხერხებულად გამოსვლა გაჭირვებული მდგომარეობიდან;
 • to fall to pieces - დანგრევა, დაშლა;
 • to fall flat - ჩაშლა, მარცხის განცდა.

Economics
 • 1. ვარდნა, დაცემა lowering;
 • 2. დაცემა, შემცირება, კლება.

Law
 • 1) დაცემა;
 • 2) დაწოლა ( ვალდებულებაზე, პასუხიმგებლობაზე);
 • 3) გადასვლა ( მემკვიდრეობაზე);
 • 4) მოყოლა ( გავლენის ქვეშ) (მოქმედების ვადაზე)( თამასუქის ვადაზე, ვალის) ( კანონზე)

სინონიმები

ანტონიმები