ონლაინ ლექსიკონი

Back

break down


ნათარგმნია break down სინონიმები

Economics
  • 1) დაყოფა, დაშლა (სტრუქტურულ შემადგენლებზე);
  • 2) გატეხვა (მაგალითად, მოწყობილობის).

სინონიმები