ონლაინ ლექსიკონი

Back

pay off


ნათარგმნია pay off სინონიმები ანტონიმები

Marketing
  • 1) სრული გადახდა, გადახდა ( რაიმესი)დაფარვა ( ვალის), 2) იყო რენტაბელური, ამოგება, ანაზღაურება;
  • 3) გადახდა, შური იძიო get (backget evenretaliaterevengeserve out), 4) ქრთამის მიცემა;
  • მოსყიდვა, მოქრთამვა, გადაბირება;
  • 5) განთავისუფლება ( მუშაკების) გაშვ

სინონიმები

ანტონიმები