ონლაინ ლექსიკონი

Back

right

გამოთქმა: /rʌɪt/

ზმნა

Universal
 • წელში გამართვა, გასწორება;
 • გამოსწორება;

არსებითი სახელი

Universal
 • უფლება, სამართალი, სამართლიანი მოთხოვნა;
 • სამართლიანობა;
 • სისწორე;

არსებითი სახელი

Universal
 • მარჯვენა მხარე;
 • მარჯვენა ხელი;

ზმნისართი

Universal
 • სწორედ;
 • სამართლიანად;
 • სათანადოდ;
 • განუხრელად;
 • ზუსტად, სწორედ;
 • პირდაპირ;
 • ძალიან, ძლიერ;

ზმნისართი

Universal
 • მარჯვნივ;

ზედსართავი

Universal
 • მარჯვენა;
 • წესიერი;
 • სწორი;
 • სამართლიანი;
 • შესაფერი, ხელსაყრელი, სათანადო;
 • ქსოვილის პირი;
 • შესაბამისი, დროული, მართებული;
 • ჯანმრთელი, ჯანსაღი;
 • გამართლებული, წესიერ მდგომარეობაში მყოფი;
 • სწორი (ხაზი, კუთხე);

ზედსართავი

Universal
 • მარჯვენა (ხელი, მხარე);
 • {პოლიტ} მემარჯვენე, კონსერვატული;

მრავლობითი

Universal
 • ნამდვილი მდგომარეობა;

Universal
 • to demand (to maintain) one's right, to stand upon one's right - თავის უფლებების დაცვა;
 • to reserve the right - უფლების შენარჩუნება;
 • rights ad duties - უფლებანი და მოვალეობანი;
 • by right of - უფლებით;
 • to be in the right - მართლად ყოფნა;
 • to do somebody right - ჯეროვანი ყურადღების მიქცევა;

Universal
 • to set (to put) something to rights - წესრიგში მოყვანა, წესრიგის დამყარება;

Universal
 • to do what is right - სამართლიანად მოქცევა;
 • to be right - მართლად ყოფნა;
 • to put right - გასწორება;
 • to put one right with somebody - სხვის თვალში ვინმეს გამართლება;
 • the right book - სწორედ ის წიგნი, რომელიც საჭიროა;
 • the right man (for) - შესაფერისი ადამიანი, სწორედ ის კაცია, რომელიც საჭიროა;
 • to feel all right - თავის კარგად გრძნობა;
 • to look all right - კარგად გამოყურება;

Universal
 • to right oneself - თავის თავის რეაბილიტაციის მოხდენა, რეაბილიტირება;

Universal
 • right along - შეუჩერებლად;
 • right in the midle - ზუსტად შუაგულში;
 • right opposite - ზუსტად პირდაპირ;
 • right now - ახლავე, ამ წუთშივე;
 • right in the eye, right in the face - პირდაპირ თვალებში, სახეში.

Universal
 • to keep to the right - მარჯვენა მხარეს გაყოლა;
 • to the right - მარჯვნივ (საითკენ);
 • on the right - მარჯვნივ (სად);
 • the Right plural - {პოლიტ} მემარჯვენეენი;

Universal
 • right and left - ყოველ მხარეს.

Law
 • 1) უფლება (ჩვეულებრივ სუბიექტურ აზრით), 2) სამართლიანი, მართალი;
 • 3) სამართლიანობის აღდგენა;
 • 4) უფლებების დაცვა;
 • 5) საკუთარი თავის რეაბილიტაცია;
 • 6) კომპენსირება რაიმესი, ანაზღაურება (ზარალის)

სინონიმები

ანტონიმები