ონლაინ ლექსიკონი

Back

good

გამოთქმა: /gʊd/

არსებითი სახელი

Universal
 • სიკეთე;
 • სარგებელი, სარგებლობა, ხეირი;

ზედსართავი

Universal
 • კარგი, კაი, გვარიანი;
 • ვარგისი, გამოსადეგი;
 • მარგებლი, სასარგებლო;
 • ნიჭიერი, უნარიანი, უნასირ მქონე;
 • კარგი ხარისხის, ხარისხიანი;
 • ახალი (საჭმელი);
 • კეთილი, გულკეთილი;
 • საყვარელი, სასიამოვნო, სანდომიანი;
 • ნაყოფიერი, ნოყიერი (ნიადაგი);
 • სათანადო, ჯეროვანი, მართებული;
 • მიზანშეწონილი;
 • საიმედო, სანდო, სარწმუნო;
 • დიდი, ძლიერი;
 • {სალ} სასტიკი (დატუქსვა);

მრავლობითი

Universal
 • goods - საქონელი;
 • for good (and) all - სამუდამოდ, საბოლოოდ.

Universal
 • good at languages - ენების ნიჭი აქვს;
 • be good enough - თუ შეიძლება, გეტაყვა;
 • how good of you! - დავალებული ვარ თქვენგან!
 • to make good - ანაზღაურება, შესრულება, ასრულება;
 • to stand good - ძალაში დარჩენა;
 • to be as good as one's word - სიტყვის არ გატეხა, თავის სიტყვაზე დგას;

არსებითი სახელი

Economics
 • სიკეთე, სარგებელი;

ზედსართავი

Economics
 • კარგი, მაღალხარისხიანი;
 • ნამდვილი;
 • სასარგებლო;
 • სწორი;
 • მცოდნე, მარჯვე;
 • კანონიერი;
 • საიმედო, ერთგული;
 • კრედიტუნარიანი.

არსებითი სახელი

Law
 • სიკეთე;
 • სარგებლობა;
 • საქონელი;
 • მოძრავი ქონება;
 • იურიდიულად ნამდვილი.

ზედსართავი

Law
 • საკმარისი, კანონიერი;
 • უდავო;
 • დასაბუთებული;
 • კრედიტუნარიანი, გადამხდელუნარიანი;
 • ”დაფარვა არსებობს” (ბანკის ნიშანი ჩეკზე არსებული თანხის შესახებ, რომელიც არის მფლობელის ანგარიში
 • (fat) lot of good - ბევრი სიკეთე;
 • it's no good talking - ტყუილუბრალოდ ლაპარაკი;
 • what good will it do? - რის მაქნისია?
 • up to no good - არაფრის მაქნისი;

სინონიმები

ანტონიმები