ონლაინ ლექსიკონი

Back

pay

გამოთქმა: /peɪ/

ზმნა

Universal
 • {საზღ} გაფისვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ხელფასი, ჯამაგირი;
 • სარგო;
 • დაქირავებული;
 • დახამრება, შემწეობა;
 • ფულის გადახდა;

ატრიბუტული

Universal
 • ფასიანი, გადახდი, სადაგასახადო;

Universal
 • full pay - მთელი განაკვეთი;
 • half pay - ნახევარი განაკვეთი;
 • take-home pay - {ამერ} ხელფასი გადასახადის გამოკლებით;
 • in the pay of - ხელფასზე, ჯამაგირზე;
 • dismissal pay, severancy pay - დახმარება სამსახურიდან დათხოვნისას;
 • strike pay - პროფკავშირის დახმარება გაფიცულებს;
 • back pay - {ამერ} ხელფასის დაგვიანება, სამაგიეროს გადახდა, მიგება, მიზღვა, სამაგიერო, სანაცვლო;

Universal
 • 3) verb (paid, paid)
 • ფულის გადახდა;
 • დაჯილდოება, გადახდა, ანგარიშის გასწორება;
 • ვალის გადახდა, ვალის გასტუმრება;
 • ანაზღაურება, ამოგება;
 • მოგების მოტანა (ფასიანი ქაღალდებისა);
 • ანაზრაურება;
 • ყურადღების მიქცევა (to);
 • პატივისცემა;
 • ქათინაურების თქმა;
 • წვევა, ნახვა, მონახულება;
 • სამაგიეროს გადახდა;
 • ვალში არ დარჩენა;
 • მოხვდომა, ძვირად დაჯდომა;

Universal
 • დათხოვნა (მუშებისა, მეზღვაურებისა);
 • სამაგიეროს გადახდა;
 • {საზღ} ბაგირის მოშვება, მობოდიშება;

Universal
 • who breaks pays - ვინც ამტვრევს, ის ანაზღაურებს;
 • to pay back - ფულის გადახდა, ფულის დაბრუნება;
 • to pay somebody back in his own coin - იმავეთი გადახდა;
 • to pay down - ნაღდი ფულით გადახდა;
 • to pay for - ანაზღაურება, განაღდება;
 • to pay in - ფულის შეტანა მიმდინარე ანგარიშზე;
 • to pay off - ანგარიშის მთლიანად გასწორება;
 • to pay out - გადახდა, გაცემა;
 • to pay somebody out - სამაგიეროს გადახდა;
 • to pay up - მთლიანად გასტუმრება, გადახდა;
 • to pay for a dead horse - ამაოდ გადახდა;
 • to pay for one's whistle - პასუხისგება საკუთარი ახირებისათვის.

Economics
 • 1. 1) გადახდა, დაფარვა, 2) ხელფასი, სამუშაო ანაზღაურება, 3) პაი;
 • 2. 1) გადახდა, დაფარვა (for), 2) ანაზღაურება, შემოსავლის, მოგების მოტანა.

Law
 • გადახდა;
 • სამუშაო ანაზღაურება;
 • დახმარება/ გადახდა

სინონიმები