ონლაინ ლექსიკონი

Back

draw

გამოთქმა: /drɔː/

არსებითი სახელი

Universal
 • წევა;
 • გაჭიმვა, დაჭიმვა;
 • წილისყრა, კენჭისყრა;
 • ლატარია;
 • ყაიმი, ყაიმით დამთავრება;
 • სატყუარა;
 • მიმზიდველი;
 • მისახვედრი კითხვა;
 • {ტექ} გასახსენებელი ნაწილი ხიდისა;

Universal
 • to be a great draw - დიდი წარმატების ქონა;

Universal
 • 2) verb (drew, drawn)
 • თრევა, ზიდვა;
 • გაჭიმვა, დაჭიმვა;
 • ჩამოფხატვა (ქუდისა);
 • გამოთრევა, ამოღება, გამოგლეჯა ( to draw out);
 • მიღება (ფულისა, ინფორმაციისა);
 • დასკვნის გაკეთება;
 • განსხვავება;
 • ყურადღების მიპყრობა;
 • მიზიდვა;
 • მისვლა;
 • ჩაის დაყენება, გამოწვევა (ცრემლისა, ტაშისა);
 • გულწრფელ საუბარზე გამოწვევა;
 • ყაიმით დამთავრება;
 • დღის მოკლება (დღე კლებულობს);
 • ხარჯების შემცირება;
 • მოახლოება;
 • გულახდილობაზე გამოწვევა;
 • ჩამწკრივება, დაწყობა (ჯარისა);

Universal
 • to draw aside-გვერდზე გახმობა;
 • to draw back-უკან დახევა;
 • to draw down-დაშვება (შტორისა);
 • გამოწვევა (რისხვისა);
 • to draw in-ჩაბმა;
 • to draw off - ჯარის გადაყვანა;
 • to draw on-ჩაცმა (ხელთათმანისა);
 • to draw out-გაჭიანურება, დაყოვნება;
 • to draw up reflexive-ჩაძალის მოკრეფა;
 • to draw upon-მიღება (ფონდებიდან);
 • draw it mild! -ფრთხილად!.

Universal
 • verb (drew, drawn)
 • ხაზვა, დახაზვა, ხატვა;
 • დოკუმენტების შედგენა;
 • ჩეკის გამოწერა;

Universal
 • to draw up-დოკუმენტის, გეგმის შედგენა.

Economics
 • 1) ჩანჩალი, თრევა;
 • 2) დახაზვა;
 • 3) მიღება;
 • 4) ძარცვა;
 • 5) ხაპვა, მოკრება, გამოყენება;
 • 6) შედგენა, გაფორმება(საბუთების);
 • 7) გადაქცევა, მიპყრობა (ყურადღების);
 • 8) გამოწერა(ქვითრის)

Law
 • 1) შედგენა, გაფორმება ( დოკუმენტის;
 • )2) გამოწერა ( ჩეკის);
 • 3) ნაფიც მსაჯულთა შემადგენლობის ფორმირება;
 • 4) ხმათა თანაბარი განაწილება.

სინონიმები

ანტონიმები