ონლაინ ლექსიკონი

Back

tie

გამოთქმა: /tʌɪ/

ზმნა

Universal
 • შეკვრა;
 • გამონასკვა;
 • შნურით, ზონრით, ყაითანით შეკვრა (ფეხსაცმლისა);
 • დამაგრება, მოჭერა;
 • შეზღუდვა, შეკვეცა;
 • დავალება;
 • ყაიმით დამთავრება;
 • გაერთიანება;
 • ძალღონის გაერთიანება (with);

არსებითი სახელი

Universal
 • თოკი, შნური, ზონარი, ყაითანი;
 • სამბური, სამაგრი;
 • ნასკვი, შეერთება;
 • {გადატ} კავშირი;
 • ჰალსტუხი, ყელსახვევი;
 • გორჟეტი, ბეწვის ყელსახვევი;
 • განივა,შემაერთებელი დგარი;
 • {ამერ} შპალი;
 • თანაბარი ანგარიში (ხმებისა, ქულებისა - თამაშში);
 • ყაიმი;
 • {მუს} ლიგა;

Universal
 • the ties of friendship - მეგობრობის კავშირი;

Universal
 • tied to time - დროით შეზღუდული, ანგარიშის გათანაბრება;
 • to tie in - დაკავშირება (with);
 • to tie up - სამძიმო, გაჭირვებულ მდგომარეობაში ჩაყენება.

Economics
 • 1. 1) კავშირი, 2) ვალი, ვალდებულება, 3) ტვირთი, სიმძიმე;
 • 2. 1) შეკვრა, დაკავშირება, მიბმა, დამაგრება;
 • დაკავშირება, 2) დავალება, დავალდებულება, 3) დაბრკოლება, 4) დაკონსერვება, 5) შეერთება.

Law
 • 1. კავშირი;
 • კავშირები;
 • ვალდებულება | დაკავშირება, პირობებით დაკავშირება, პირობებით სეზღუდვა;
 • 2. ხმათა თანაბარი გაყოფა | თანაბარ ხმათა მიღება.

სინონიმები

ანტონიმები